Alacak Sigortası Nedir ?

Kurulacak devlet destekli alacak sigortası havuzu ile sadece KOBİ’ler, iç piyasada sattıkları malın bedelini tahsil edememe riskine karşı, alacaklarını sigortalatacak. Devlet desteği ise hasarda devreye girecek. Yeni uygulama 2019’un başında başlayacak.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı, KOBİ’lere yönelik alacak sigortası başlıyor. Bakan Albayrak, geçen hafta Sermaye Piyasaları Birliği Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getirerek, halen çalışmaları devam eden devlet destekli alacak sigortası sistemi ile özellikle KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alacak bir modeli hayata geçireceklerini duyurdu. Albayrak, açıklamasında, “Kurulacak olan devlet destekli alacak sigortası havuzu ile KOBİ’ler, alacaklarını tahsil edememe durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Bu önemli adımı da 2019’un başlarında devreye ayacağız” dedi.

Aslında devlet destekli alacak sigortası için yasal altyapısı hazır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistemin işleyişine yönelik karar, geçtiğimiz Haziran ayında Resmi Gazetede yayımlandı. Gelelim, sistemin detaylarına. Bakan Albayrak’ın da açıkladığı gibi KOBİ’ler, iç piyasada sattıkları malın bedelini tahsil edememe durumuna karşı, alacaklarını sigorta şirketlerine sigortalatacak. İşletme alacağını tahsil edemezse devreye sigorta girecek ve KOBİ’ye alacağını ödeyecek. İşin iyi tarafı, sigorta yaptıran KOBİ’ler, sigorta poliçesini bankalara teminat olarak da gösterip, finansman ihtiyacını karşılayabilecek. Sigortayı ise yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan KOBİ’ler yaptıracak ki; Haziran ayında yapılan değişiklikle KOBİ tanımı değişti ve bir işletmenin küçük ve orta büyüklükte işletme olarak tanımlanabilmesi için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 125 milyon lira olarak belirlendi.

Alacak SİGORTASI Havuzu Kimin Yönetiminde Olacak ?

Peki, devlet destekli alacak sigortası nasıl işleyecek? , Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Destekli Alacak Sigortası adı altında bir sigorta havuzu kuracak. Düne kadar bu havuzun yönetimini Halkbank’ın iştiraki olan Halk Sigorta üstlenecekti, ancak tahmin ediyorum son gelişmelerle burada bir değişiklik yapılabilir. Nedir bu değişik? Halen Meclis’te görüşülen yeni torba kanun ile hem yurtiçi reasürans kapasiteni artırmak hem de sigorta şirketlerinin sigortalamakta güçlük çektiği ya da teminat vermek istemediği riskleri sigortalayacak; sermayesi Hazine ve Maliye Bakanlığına ait, Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak. Tasarı yasalaştıktan sonra üç ay içinde de şirket kurulacak. Kuvvetle muhtemel, yeni oluşturulacak devlet destekli alacak sigortası havuzunu, yeni kurulacak olan Türk Reasürans Anonim Şirketi yürütebilir. Bu, kesin bilgi mi? Değil, sadece duyum.

Alacak Sigortası Hasar Yönetimi ve Detyaları

Alacak sigortasını anlatmaya devam edeyim. Sigortanın primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. Sigorta şirketleri ise devletin belirlediği primler üzerinden alacak sigortasını, yıllık cirosu 125 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’lere satacak; topladıkları primi de kurulacak olan devlet destekli alacak sigortası havuzuna devredecek. Cirosu 125 milyon liranın üzerinde olan şirketler ise bu sigortayı yaptıramayacak ama sigorta şirketlerinin sattığı diğer alacak sigortalarını yaptırabilecek. 
Şimdi soracaksınız, ‘bu işin devlet desteği neresinde?’ diye. Destek, işin hasar tarafından devreye girecek. Hasarı, yani alacağını tahsil edemeyen KOBİ’lerin zararı, devlet destekli alacak sigortası havuzundan ödenecek. Belirli limite kadar olan hasarlar havuzdan ödenecek, hasar miktarı bu limitin üzerine çıkarsa, üstünü Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İşte, devlet desteği bu. Muhtemelen de burada devreye yeni kurulacak olan Türk Reasürans Anonim Şirketi girecek.

Bir Cevap Yazın