Türk Reasürans Anonim Şirketi Kuruldu

Türk Reasürans Anonim Şirketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul Edildi

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

DASK Sigortasının Nükleer Riskleri Teminat Altına Alması

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile Türk Reasürans Şirketi’nin kurulması ve DASK’ın nükleer teminat da sunabilmesi kabul edildi.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler  nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden  (BSMV) istisna tutulacak.

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta  görevli pilotlar , sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100’e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere , Gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama  yapma yetkisi veriliyor.

Türk Reasürans Anonim Şirketi Kuruluyor

Yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat verilemeyen, Veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi , bedeni zararların karşılanabilmesini teminen, sigorta ile reasürans teminatı sağlamak amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

Şirket Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden Muaf

Şirket, her türlü işlemleri nedeniyle Harçlar Kanunu’na göre alınan harçlardan lehe alacağı paralar dolayısıyla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden muaf olacak. Şirketin her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve  icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.

Bir Cevap Yazın