Yeminli Tercüme Hizmeti

Günümüzde ülkeler arası gelişmiş durumdadır. Bu durumun doğal sonucu olarak farklı diller arasında tercüme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde tercüme konusunda hizmet sunan tercüme bürosu sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ancak tercüme bürosu sayısının artmış olması, bu alanda hizmet satın alacak olan bireylerin çok daha dikkatli olmasını şart kılmaktadır. Bu doğrultuda tercüme bürosunu seçerken aşağıdaki hususlara dikkat etmek önem kazanmaktadır:

  • Alanında uzman ve profesyonel bir tercüme hizmetini sunabilecek bir kapasiteye sahip olması
  • Personel yapısının doğru ve isabetli bir şekilde çeviri yapabilecek bir kapasiteye sahip olması
  • Tercüme hizmetleri konusunda gerekli olan yeterlilik belgelerinin tamamına sahip olması
  • Uygun fiyatlı ve garantili bir şekilde çeviri hizmetinin sunuluyor olması

Yeminli Tercüme Hizmeti Ne Demektir?

Tercüme konusunda bir hizmet satın alacak olanların karşısına sıkça ‘’yeminli tercüme hizmeti’’ tanımı çıkmaktadır. Bu durum yeminli tercüme hizmeti nedir? Ya da yeminli tercüman kime denir? Sorularını hatırlara getirmektedir.

Yeminli tercüme; yeminli tercüman tarafından imzalanmış olan tercüme metinlerdir. Bu çevirinin geçerli olması için ilgili çevirinin mühürlenmiş olması gerekmektir. Yine yeminli tercümanlık hizmetinin noter onayıyla yapıldığı da bilinmektedir. Bu noktada noterler; yeminlim tercümanlık yapmak hususunda yeterlilik belgesine sahip olan kişilere yemin ettirerek yeminli tercümanlık yetkisini vermektedir. Bu aşamadan sonra noterler sadece yeminli tercümanın yapmış olduğu çeviri metnini tasdik ederek onaylarlar.

Yeminli Tercüme Şartları Nelerdir?

Bir çevirinin yeminli tercüme olarak isimlendirilmesi için bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

  • Çeviri metninin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması gereklidir.
  • Çeviri metninin yeminli tercüman tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olması gerekir.
  • Çeviri metninde tercümanın adı soyadı ve ıslak imzası bulunmalıdır.
  • Tercüme metninde hedef dilin ne olduğu; kaynak dilin ne olduğu belirtilmiş olmalıdır.
  • Çevirinin nerede ve ne zaman yapıldığı belirtilmiş olması şart olmaktadır.
  • Yeminli tercümanın doğruluk beyanının çeviri metninde yer alması gerekmektedir.

Ülkemizde yeminli tercümanlık unvanını veren tek kuruluş Noterlerdir. Bundan dolayı yemin tercümanlık hizmeti sunan tercümanlar noterlerle birlikte çalışmaktadır.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com

Bir Cevap Yazın